…:: MAHMUT TOPTAŞ ::… YÜZLEŞME 21/11/2018/Çarşamba

Tarafından   22 Kasım 2018

…:: MAHMUT TOPTAŞ ::…

YÜZLEŞME

21/11/2018/Çarşamba

Bazı değerli hocalarımız, yalnız cennetten bahsederek, cehennemi ağzına almadan daha etkili olacağına inanarak konuşmalarını yapmaya ve de kendince faydalı olmaya devam ediyor.

Bazıları da sırtını cehennem dayayarak ağzından lavlar akıtarak konuşmalar yapmaya devam ediyor ve bunun daha faydalı olduğuna inanıyor.

Muhatapları yaratan Allah celle celalüh, yarattıklarını çok iyi bildiğinden müjde ile korkutma, cennet ile cehennem ayarını en iyi o bilir.

Kur’an-i Kerimi baştan sona bir tek ayet atlamadan cemaate anlatan kişi, Rabbimizin kitabına uymuş ve en doğrusunu yapmış olur.

Önde gidenler, halka önderlik yapanlar bir kat daha dikkatli olmalılar.

Çünkü onların azabı daha fazla olacaktır.

Rabbimiz kıyamet günü gerçekleşecek sahneleri önceden haber veriyor ki aklımızı başımıza alalım.

Dünyada iken, Allah’tan başkasına tapanlar, Hz. Muhammed (S.A.V.) i ve ahireti inkar edenler, eşleri yandaşları ve taptıklarıyla beraber cehenneme doğru götürülürler. (Saffat süresi ayet 22-23)

Sorgulamak üzere tutuklanırlar. Tapanlar ve tapılanlar birbirlerine yardım edemezler. Başlar eğik, eller böğürde verilecek hükmü beklerken, birbirlerini suçlamaya başlarlar.

Tapanlar – “Siz, bize yeminler ederek sağduyulu sözler söyleyerek yaklaştınız” derler.

Kedi de yavrusunu yerken gözünü yumar, fare veya güvercin hayal ederek yermiş.

Tapılanlar – “Siz zaten iman etmemiştiniz ki. Bizim, sizin üzerinizde bir otoritemiz yoktu, fakat siz, azgın bir toplumdunuz.” (Saffat 29-30) diyorlar.

Halifelerin, kralların, şahların, padişahların, Cumhurbaşkanlarının, Başbakanların, kabile şeflerinin, aşiret beğlerinin iki eli, iki ayağı ve bir başı vardır.

Onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca başlar ve eller, baş eğerek, oy vererek alkış tutarak iki ele güç katarlar.

Onun için sevgili peygamberimiz: “İşleriniz sizin yöneticilerinizdir” buyurmuş. Bir başka hadisinde ise “Nasılsanız öyle idare olunursunuz.” buyurmuş. (Beyhaki, Şuab-ül iman 6/22, hadis no 7391)

Bu iki hadisi bize rivayet eden Hasan-ı Basri’ dir.

Bir adamın Haccacı zalimin aleyhinde dua ettiğini görünce Hasan-ı Basri : “Öyle dua yapma. Siz birbirinizin aynısınız. Birbirinizden geldiniz. Eğer Haccac, görevden alınır veya ölürse maymunlar veya hınzırlar yöneticiniz olur” dedikten sonra yukarıdaki hadisleri rivayet eder.

Kur’an’ı Kerim’de “Bir toplum kendini değiştirmedikçe , Allah o toplumu değiştirmez.” buyurur. (Ra’d 11)

Eskiden “Seçim” kelimesi yerine “İntihap” kelimesi kullanılırdı. Müntehıp/seçmen, Müntehap/seçilendi.

Bir gün, milletvekilinin biri halka konuşurken: “Siz Müntehıpsiniz, ben Müntehabım. Kelimenin kökü, “Nuhbe” den gelir. “Nuhbe”: seçilmek, süzülmek, öz, kaymak manalarına gelir. Siz süt iseniz ben süt kaymağıyım. Siz katransanız, ben katran kaymağıyım.” der.

Ne ise biz dönelim cehennemdeki sahneye.

Tapanlar ve tapılanlar: “Biz, azabı hak ettik; hep birlikte tadacağız”

Tapılanlar- “Biz azdık sizi de azdırdık.”

Azgınlıklarının en önemlisi bildirilir: “Allah’tan başka yaratan yaşatan ve yöneten yoktur” deyin denildiğinde kibirleniyorlar “Biz deli bir şair (Hz. Muhammed (S.A.V) i kastediyorlar ) için ilahlarımızı mı terk edeceğiz” diyorlar. (Saffat 33-36)

“Öldükten sonra toprak ve kemik olacağız ondan sonra mı biz cezalandırılacağız” diyorlar (Saffat 53)

Allah’ı peygamberi ve ahireti inkar edenlerin cehennemlik olduklarını bize sağlığımızda haber veriyor ki aklımızı başımıza alalım.

Bu sahneyi Rabbimiz, Bakara 166-167, Sebe 32, Mümin 47, İbrahim 21-22, Kaf 28, Sad 62, Meryem72, Ankebut 25 inci ayetlerde çeşitli yönlerden bize seyrettiriyor. “Şifa tefsiri” nden Bakara 124 ve bu sure ve rakamları verilen ayetleri bir okuyuverin.

#MahmutToptas #Mhmt181121

(11)

Loading Facebook Comments ...