…:: MAHMUT TOPTAŞ ::… İNANÇ KONUSUNDA EN SAĞLAM ANKET 23/05/2019 Perşembe

Tarafından   24 Mayıs 2019

…:: MAHMUT TOPTAŞ ::…

İNANÇ KONUSUNDA EN SAĞLAM ANKET

23/05/2019 Perşembe

Roger Garaudy Müslüman olup Türkiye’ye de geldiğinde halkın yüzde doksan sekizi sevinmişti.

Ancak, zengin olduğu halde “Ben gavurum” diyemediğinden “Biz komünistiz” diyen, iliklerine kadar kafirleşmiş olanların dışında herkes sevinmişti.

“Ben komünistim” diyen Anadolu çocukları da sevinmişlerdi.

Çünkü onlar Müslümandılar.

Komünizmi, kurtuluş yolu olarak gösterdiler. Eşitsizlikten adaletsizlikten, sömürüden kurtuluşun çıkışı olarak gördüler ve o yolda can verenler bile oldu.

Yaşayanların yarıdan fazlası, şu anda bulundukları yerlerde İslam dinine hizmetin bir tarafından tutarak devam ediyorlar.

Garaudy’nin Müslüman olmasına ve Türkiye’ye gelmesine sevinmeyenler de olmuştu.

Hatta gazetenin birinde o geldiği gün “Müslüman olmuş ama Sünnet olmamış” diye yazmıştı.

Bunların sayısı bir milyonda biri geçmez.

2019 yılının bu günlerinde anketlerde “Ben deistim, ben ateistim” diyenlerin yanında, Cat Steven’in Müslüman olup Yusuf İslam adını aldığını, Londra’nın merkezinde cami ve Kur’an kursu açtığını söyleyin ve yüzüne bakın, yüzünde güller açacaktır.

“Ben deist oldum, ben ateist oldum” diyen ve Garaudy’i, Muhammed Ali’yi bilmeyen adamın yanında bahsedin bakalım neler söyleyecek.

Bir de Muhammed Ali’yi yenen boksörün adını söyleyin ve yüz hatlarını kontrol edin.

Neden Muhammed Ali’nin galip gelmesine sevinir de, öbür boksörün, Muhammed Ali’yi yenmesine sevinmez?

Anketi yapanların kendi inancı veya inançsızlığı sorularda eskimiş yumurta kokusu gibi veya taze gonca gül kokusu gibi kokar veya tüter.

Bunlardan başka örnekler verebilirdim ve daha etkili de olurdu ama yarası olanlara biraz ağır geleceğinden ve kimseyi de üzmek istemediğimden onları yazmadım.

Anket sözlü yapılıyorsa sesin tonu yönlendirir.

Sözlü yapılırken sorunun sözleri yönlendirir.

Yetkili makam, suç işleyen görevlisini temize çıkarmak ister.

Birinci yardımcısı da suçu işleyenin cezalandırılmasını ister.

Muhakkık, araştırmasını yapar, bitirir.

Birinci yardımcı sorar “Suçu işlemiş mi”

Muhakkık cevap verir “Evet İşlemiş”

Müdür çağırır, “Suçu işlememiş mi”

Muhakkık “İşlememiş”.

Ve karar: suç işlenmemiştir.

Anketçi sorar:

Soru 1 Şeriatçı mısın?

Cevap: değilim.

Soru 2 Şeriata karşı mısın

Cevap: Karşıyım

Soru 3 Şeriat nedir?

Cevap: bilmem abi

Soru 4 İslam’a karşı mısın?

Cevap: Hayır.

Soru 5 Kur’an’a karşı mısın?

Cevap yüzde doksan dokuzunda “Hayır” dır.

Hatta soran, sorusuna gonca gül kokusu da vererek soruyu “Kur’an-i Kerimimize karşı mısın” diye sorsa alacağı cevapta da gonca gül kokusu tüter.

Gavurluğu nedeniyle “Komünistim” diyen bir avuç azınlık, Komünizm iflas bayrağını Kızıl Meydana dikince “Komünistim” demekten utanır olduklarından, bir kısmı deist, bir kısmı ateist olduğunu ilan ettiler etmeyenleri de var.

Anketi, onların mahallesinde yaparsanız oradakilerin yüzde birini teşkil edebilirler.

Yoksa o semtte oturanların bile çoğunluğu Allah, İslam, Kur’an, Namaz, Hac, Oruç gibi terimlere karşı sevgi ve saygılarını az da olsa davranışlarıyla gösterirler.

Siyasilere anket yapıveren bir kısım anketörler, parayı verenin ne istediğini bildiklerinden isteğe göre şehir, mahalle ve semtleri bildiklerinden anketi de nasıl çıkarmak istiyorlarsa oraya gidip anket yaparlar.

Bir de anketörün kendi düşüncesi en etkili yanıltıcıdır.

Son şekli veren odur. Anketi kendi sermayesiyle yapmışsa kendi istediği yönde rakamları konuşturur.

Bulunduğu ortama uygun olarak “Ben ateistim” diyenlerden bu güne kadar İslam’ın, Kur’an-i Kerimin aleyhinde tek kelime kullandığı görülmemiş, duyulmamıştır.

Yurt dışına çıktıklarında Restoran’da yemek yerken özellikle domuz eti getirmemelerini tenbih etmişlerdir.

Neden “Ateistim” demeyi tercih ediyorlar?

Yaptığı işle meşhur olamayınca bu yolu tercih etmiş olabilir. Yanılabilirim.

Gavurluğunda samimi olanları “Ben ölünce cenaze namazı kıldırtmayınız” diye vasıyyet etmişlerdir.

Bu vasıyyeti yapanların rakamına bakınız.

Deist veya ateist sayısının en sağlam anket sonucu odur.

#MahmutToptas #Mhmt190523

(10)

Loading Facebook Comments ...