…:: MAHMUT TOPTAŞ ::… GÜN VE GÜNDEM 01/05/2019 Çarşamba

Tarafından   3 Mayıs 2019

…:: MAHMUT TOPTAŞ ::…

GÜN VE GÜNDEM

01/05/2019 Çarşamba

Günü ve güneşi yaratan Allah celle celalüh, gündemi oluşturanlar başka.

Her gün sabah gazete ve televizyonlardan gündemi takip edenler ve onları dinleyenler akşama kadar gündemi oluşturanların doğrultusunda en yakın komşu, iş arkadaşı, kardeşi ve kahve yoldaşıyla ağız kavgasına bile girebilirler.

Ölümlü olduğunu bile bile, bildiğini unutsa bile her gün aynaya baktığında saçının her telinin, alnındaki her çizginin “Öleceksiiiiin” diye bağırmasını duyduğu halde, Allah’ın emrine ve yasağına karşı gelen yasalar koymaya, koyulanları da korumaya devam ediyor.

Halbuki, gündemi belirlemek, günü ve güneşi yaratana aittir.

Günü ve güneşi yaratan Rabbimiz, güne sabah namazıyla başlamamızı isterken sevgili peygamberimiz, namaz için kalktığımızda ilk söyleyeceğimiz sözün:

La ilahe illallahü vahdehü, la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir/ Allahtan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Mülk ve otorite yalnız ona aittir. Hamd de ona aittir. Ve O, her şeye gücü yetendir” diyerek bize gündem oluşturmaya çalışanların da ölümlü olduğunu, onun gücü üzerinde başka bir güç olmadığını, onun otoritesine karşı kural koyanları tanımayacağımızı söyleyerek abdest almaya gideriz.

Namaz başlamadan önce abdest almadan bedenimizde haram lokma olmamasına dikkat ettiğimizden tertemiz tenle abdest alarak huzura gelir, başladığımızda Fatiha süresiyle bizi gece sağlıklı uyutan ve sağlıklı olarak uyandıran rabbimize hamd ederiz.

Gündeminde haram yememek olan bir toplumda faiz, rüşvet, hırsızlık, gasp, çalma, çırpma, kandırma….olmaz.

İşte gündem bu.

Sabah namazında gündemin ana malzemesi olarak gördükleri Müslümanlar, sabah namazına giderken her gördüğü, tanıdığı ve tanımadığı herkese selam vererek araya şeytan ve şeytanlaşmış insanların vesvesesinin olumsuz etkilerini yok etmeye çalışır.

Namazda omuz omuza vererek günü ve gündemi yaratan Allah celle eclalühün emrettiği yöne dönerler, onun talimatını imam efendi okur ve cemaat olarak onu dinlerler.

İşte o okunan ayetler, o günün gündem konusu olanlardırlar ama maalesef imamlarımızın çoğunluğu ne yazık ki okuduğu gündem ayetlerinin ne dediğini bilmezler.

Burada Diyanet İşleri Başkanlığına bir teklifim vardır;

O da Teftiş esnasında imam efendinin okuduğu ayetlerin manasını da sormalarıdır.

Atama ve yer değiştirme zamanlarında yapılan imtihanlarda Kur’an ayetlerinin manasından da sorulmasıdır.

Hac için görev alacaklara sorulan ayetlerin manasını, en az üç tefsirden naklederek vermeleridir.

Her sabah en önemli gündemimiz, sabah namazında cemaate gelenlerin sorunlarıyla ilgilenmek, gelemeyenler için araştırma yapmak olmalıdır.

Camiden dönerken, işe giderken güler yüzlü olmaya, selam vermeye, büyüklere saygıya, küçüklere sevgiye devam bizim gündemimiz olmalı.

İş esnasında, çalışma arkadaşlarından hiç birine küs olmamalı.

Bulunduğu mekanda dostlar arasını kaynaştıran olmalı.

#MahmutToptas #Mhmt190501

(13)

Loading Facebook Comments ...