MAHMUT TOPTAŞ – EN GÜZEL ÖRNEK VE ÖNDERİMİZ 25/11/2019 Pazartesi

Tarafından   25 Kasım 2019

MAHMUT TOPTAŞ – EN GÜZEL ÖRNEK VE ÖNDERİMİZ25/11/2019 Pazartesi

Peygamber Efendimizin (S.A.V) hayatından bahseden eserlere “Siyer” denir.

Siyer, “Siyret” in çoğuludur.

Siyret, kişinin şahsi hayatıyla beraber, topluma olan faydalarını, dışa yansıyan haleti ruhiyyesini, sözlerini, davranışlarını, onaylamalarını anlatan bir ilimdir.

Daha ziyade “peygamberler tarihi” ne “Siyer” denir. “Siyer-i Nebi” veya “Siyer-i enbiya” diye kitaplar yazılmıştır.

İnsanların hayat hikayeleri içinde aynı kelime kullanılabilir ama, alimlerimiz ıstılahı mana olarak yalnız Peygamberlerin tarihine has kılmışlardır.

Meselâ “Sultanlar tarihi”, “Krallar, kraliçeler tarihi” denmiş, fakat “Kralların siyreti”, “Kraliçelerin siyreti” diye bir tabir kullanılmamıştır.

Siyret, yalnız peygamberler için kullanılır olmuştur.

Siyret yazmak, hayatta en zor işlerden biridir. Bir insanın söylediklerini toplamak kolaydır. Kim duymuş, nerede söylemiş bunları toplayıp kitaplaştırmak kolaydır. Siyret de ise söylediklerini hangi halet-i ruhiye de söylediğini hesaba katmak gereklidir.

Niyazi Mısri:

“Surette nem var benim

Sirettedir madenim” dediği gibi her hangi bir insanın bile iç dünyasını yazmamız mümkin değilken, Rabbimizin, Rahmet peygamberi Hazreti Muhammet (S.A.V.) için söylediği:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Biz, Seni ancak, alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya süresi ayet 21/107)

Ayet, en iyi tarif etmektedir ama ayette geçen “Alem” kelimesi ile “Rahmet” kelimesi, Kur’an ve Sünnet ıstılahı olarak iyi bilinirse ayet daha güzel anlaşılır.

Bu sözlerin bir insandan çıkması nasıl mümkün olmuştur?

Bir insandan bu tür sözler çıkabilir mi?

Bu sözleri söyleten sebep nedir?

Peygamberler ki, insanlığın tamamına yol gösteren ve onlara örnek olan insanlardır.

Yöneticilikte en adil insanlardır. İnsanların bilmediği pek çok şeyi Rabbinin izniyle haber verir; öyle ki verdiği haberler 21. asrın insanını dahi sarsıyor, hayrete düşürüyor.

Meselâ hukukta, efendimizin (S.A.V.) hadisleri ve bu hadislerin ışığı altında meydana getirilmiş genel kaide ve kurallar günümüz insanının, özellikle hukukçularını hayrette bırakıyor. Ve adam şunu söylemekten kendini alamıyor: “1400 sene evvel, hukukun tedvin edilmediği bir zamanda, böyle bir sözü söylemiş olması fevkalade.”

Biz, tabii ki “Mu’cizedir” diyoruz. “Allah (C.C.) ona bildirmiştir ve Peygamber Efendimiz de söylemiştir.” diyoruz.

Ama ayetler, vahiy yoluyla bildirilmiştir.

Hayatı bir çok yönüyle mu’cize olan efendimizin hayatını, hayatında keramet dahi göstermemiş bir adamın yazması, anlatması zordur.

Ün yapmış bir doktorun hayatını, bir doktorun yazması münasiptir; hissiyatını o anlayabilir.

Yine bir komutanın hayatını, ona yakın olan bir komutanın yazması doğru olur.

Çünkü aynı hissiyatı yaşamaktadırlar. İyi bir mücahidin, savaşçının hayatını evinden dışarıya çıkmayan ödlek bir adamın yazması mümkün değildir.

Çünkü birisi içinde hep korkular üretmektedir, diğeri ise hep cesaret üretmektedir. Bu sebeple, her ikisi de biri hakkında söz söyleyemez, biri diğerini anlayamaz.

Meselâ size “Deniz hakkında bir makale yazın.” dense, belki zorlanırsınız. Çünkü denizi, gemiyi, kayığı, dalgayı ve bunlara ait özel terimleri bilmezsiniz; sorar öğrenirsiniz, fakat yazdığınız makale hayatı denizde geçen, bu işten anlayan, eli kalem tutan bir adamın yazdığı makaleyi tutmaz.

Bu sebeple peygamber efendimiz (S.A.V.)’in hayatını yazmak da öylesine zordur. Ama ona inanmışız; söylediklerine, getirdiklerine gönül vermişiz, düstur kabul etmişiz ve kendimizi ona yaklaştırmışız veya yaklaştırmaya çalışıyoruz.

İşte bundan cesaret alarak efendimiz hakkında konuşmaya, yazmaya çalışıyoruz.

Ya Rasülallah, senin hakkında aslında benim söz söylemem doğru değildir. Seni kim yazarsa yazsın, hakkını veremez.

Hani şair:

“Seni sevmek haddim değil amma

Severim ya Rasülellah” dediği gibi yazmak haddimize değil amma, bu kalem, bu el, bu dil ve bu gönül yine onu anlatma yolunda tatlansın, yorulsun ve huzura ersin.

Sevgili Peygamberimizi, “Alemlere rahmet yapan, Allah celle celalühün ayetleridir.

Buyurun, onun Rahmet Ümmeti olmak için Kur’an-i Kerimi, onun gibi anlamaya ve onu örnek alarak yaşamaya bu günden itibaren başlayıverelim.

https://soundcloud.com/erbakan/278-zumer-suresi-61-67-tefsiri-mahmut-toptas

#MahmutToptas #Mhmt191125

(3)

Loading Facebook Comments ...