Mahmut Toptaş AHMET YESEVİ’NİN DİLİYLE AYET VE HADİS 17/05/2019/Cum a

Tarafından   19 Mayıs 2019

Mahmut Toptaş

AHMET YESEVİ’NİN DİLİYLE AYET VE HADİS

17/05/2019/Cuma

Kur’an-ı Kerimde insan, ay, güneş, dağ, deniz, yıldız gibi tabiatta var olan her şeye “Ayet” diyor.

Yani tabiat kanunlarının her biri bir ayettir.

Yine Kur’an-ı Kerimde İki durak arasındaki cümle veya cümlelere de “Ayet” denir.

Tabiat ayetleri/tabiat kanunları zamanın değişmesiyle değer kaybetmediği gibi Kur’an ayetleri de zamanla değer kaybetmez.

“Biz Hz. Ademin soluduğu havayı istemiyoruz, biz Hz. Havva’nın içtiği sudan içmeyiz. Biz iki binli yıllara özel bir hava ve su istiyoruz” demediğimiz gibi Kur’an için de söylemeyeceğiz.

Çünkü Tabiatı yaratan ve Kur’an’ı indiren Allah’tır.

Onun için Ahmet Yesevi Hikmetli sözlerinin birinde “Ayet ve hadisi kim okursa kulak ver” diyor. Ayet ve Hadisten anlamayanların Mü’min olmadığını, Ayet ve Hadisi açıklayanlara Katı sözler söyleyenlerin dışının insan, içinin Şeytan olduğunu, “Hikmetler”inin Kur’an’ın manası olduğunu ve Sünnet kaynağından aktığını ifade eder.

Rabbimiz, Mü’min insanı tarif ederken: “Her sözü duyarlar; en güzeline uyarlar.” buyurmuş.(Zümer 18) Ülkeler arasındaki sınırları tanımayan, tel örgülere takılmayan, mayın tarlalarının üzerinden bir kuş gibi uçan, beton veya çelikten yapılmış duvarları delip geçen, “baş kestiren, savaş kestiren, ağu’lu aşı bal’a dönüştüren” sözler vardır. Bütün bu sözleri söyleyenleri, bir getiren, söyleten ve götüren vardır.

İşte o söz ve gönül sultanlarından biri ve en önemlilerinden olan Ahmet Yesevi’de Kur’an’a ve Sünnet’e kulak vermemizi öğütler:

Ümmet bolsanğ ğariblerge tabi bolğıl

Ayet hadis her kim aytsa sami bolğıl

Rızk u ruzi her ne birse kani bolğıl

Kani bolup şevk şarabın içtim muna (sayfa 48/5)

Sadesi:

Ümmet olsan, gariplere tabi ol sen;

Ayet, hadis her kim dese sami ol sen;

Rızık, nasip her ne verse, kani ol sen;

Kani olup şevk şarabını içtim işte. (sayfa 49/5)

Mü’min irmes hikmet iştip yığlamaydur

İrenlerni ayıtkan sözin tınglamaydur

Ayet hadis güya Kur’an anğlamaydur

Bol rivayet Arş üstide kördüm muna (sayfa 68/9)

Kur’an’ı okumakta asıl olan anlamak ve anladığıyla amel etmek/eyleme geçmektir.

Ahmet Yesevi Kur’an’ı anlamayanlardan şikayet ediyor. “Biz Ahmet Yesevi yolundayız” deyip de Kur’an okumayanlar dikkatle dinlesinler:

Mü’min değil, hikmet işitip ağlamıyor;

Erenlerin dediği sözü dinlemiyor;

Ayet, hadis manasını anlamıyor;

Ahmet Yesevi, Ahireti atan, dünyaya tapan, Allah’ın ayetleri veya Rasülü’nün hadisleri söylendiğinde kaskatı kesilenlerin taşlardan daha katı olduğunu söylerken Bakara süresinin 74 üncü ayetinden feyz almıştır.

Taşdın katığ taşnı sorğan bi-haberler

Ukba işin arka taşlap dünya izler
Ayet hadis beyan kılsam katığ sözler

Zahir adem batınları şeytan bolur ( Ahmet Yesevi,Dîvan-ı hikmet seçmeler, Kemal Eraslan Kültür bak. Ank.1993,sayfa 192/8)

Taştan katı taşı soran habersizler,

Ukba işini arkaya atıp dünyayı izler.

Ayet hadis beyan kılsam katı söyler;

Dışları insan, iç yüzleri şeytan olur. (sayfa 193/8)

Günümüzde Allahın ayetlerine karşı harp açan insanların içi şeytan, dışı insan olduğunu, kalplerinin de kayalardan daha katı olduğunu okurken gözümüzün önünden bir şerit halinde geçen yüzsüzlere de acımadan “Allahım, bunlara din, iman nasip et” demeden geçemiyoruz.

Gerçi Seyrani :

“Getirseler yüzbin Ferhat bir yere,

Hiçbir namerdin taşbağrını delemez.” Dese de biz ölünceye kadar Rabbimizin Rahmet ayetleriyle yumuşatmaya devam edeceğiz.

Ahmet Yesevi, kendi hikmetlerinin aslında Kur’andan alındığını, bir Hadis hazinesi olduğunu, bu Hadis hazinesinden nasibini almayanların habis/pislik ve alçak olduğunu, bunların çorak gönüllerinin gülistana çevrilmesinin Kur’an dan alınan hikmetlerle mümkin olduğunu şöyle bildirir:

Mini hikmetlerim kan-ı hadisdür

Kişi buy iltmese bilgil habisdür

Mini hikmetlerim alemde sultan

Kılur bir lahzada çölni gülistan

Mini hikmetlerim ferman’ı Sübhan

Okup uksang heme ma’ni-i Kur’an(sayfa 270/13-14)

Benim hikmetlerim kan-ı hadistir;

Kişi nasip almasa, bil habistir.

Benim hikmetlerim ferman’ı Sübhan.

Okuyup anlasan ma’nayı Kur’an.

Benim hikmetlerim alemde sultan;

Kılar bir lahzada çölü gülistan. (sayfa 271/13-14)

Not: Divan-ı Hikmette geçen şiirleri sadeleştiren Kemal Eraslan’dır ve sayfa numaraları onun yayınladığı “Ahmet Yesevi, Dîvanı hikmet, seçmeler” isimli eserin 1993 baskısına göredir.

#MahmutToptas #Mhnt190517

(19)

Loading Facebook Comments ...