HAKİMİYYET KAYITSIZ ŞARTSIZ – MAHMUT TOPTAŞ

Tarafından   3 Aralık 2015

 

1400 yıl süren İslam hakimiyyeti altında kalan Yemen, Hindistan, Kuzey Afrika, Doğu Afrika, İspanya’dan Kaşgar’a kadar topraklar üzerinde adaletin ve medeniyetin ne olduğunu dünyaya gösteren yönetimlerde

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ

“Hakimiyyet, kayıtsız şartsız Allah’ındır” ayeti geçerli idi. (Yusuf süresi ayet 40, 67, Enam süresi ayet 57)

Ne zaman, Endülüs’te hakimiyyet kralla papanın eline geçti, Müslüman ve Yahudiler kasaplık koyun gibi kesilmediler, koyuna gösterilen özen gösterilmeden yok edildiler.

O günlerde İstanbul’da “Hakimiyyet, kayıtsız şartsız Allah’ındır” ayetini baş tacı eden yönetim, 1492 de Yahudilerden sağ kalanlara kucak açmıştır. Ermeniler ise İstanbul’un dokunulmaz vatandaşlarıdır.

Çünkü,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

“Zimmi, (Müslüman olmayan) vatandaşları ve vize alarak ülkeye girenleri öldüren, cennet kokusu alamaz” hadisi, yöneticilerin gönlünde asılı duruyordu.

(Buhari, Sahih, K. Diyat, Bab 29 babü ismi men katele zimmiyyen)

Ölçüleri yeri-göğü yaratan, çiçeklerle donatan, yöneticilerin kalbini ve kanını yaratan, yaşatan ve yönetenin gönderdiği Kitab olan Kur’an-i Kerim ve o kitabı, sözleriyle açıklayan ve nasıl yaşanacağını gösteren Sünneti seniyyesi idi.

Kendilerine gönderilen Tevrat ve İncil terazisinin kralların ve papazların tahrifatı sonunda bozulması ve insanları da bozması sebebiyle halkın hakimiyetine gittiler.

Fransa’da halk hakimiyyetini sağlayan devrim sonucunda yeni Anayasa yaptılar, “Allah’ı öldürdük, kiliseye gömdük” dediler.

Elyazması o Anayasayı ciltlediler, dışına kral ailesinden birinin derisiyle kaplayıp müzeye koyduklarını  “İnsan derisine kaplı  anayasa” isimli  kitabında Profesör T. Zafer  Tunaya  haber vermektedir.

Halkın seçtiği insanların koyduğu kanunlara göre öldürüldü Kızıl derililer,  öldürülüyor zenciler Amerika’da.

Sovyetlerde Proletarya hakimiyeti altında yetmiş yılda yetmiş milyon insan öldürüldü.

Halkın koyduğu kanunlara uygun olarak beş milyon Yahudi, Çingen, Polonyalı, Fransız, Belçikalı öldürüldü Almanlar tarafından.

Suriye’de babadan devralınan yönetimin başındaki, kral gibi ülkeyi yönetirken Amerika ile Rusya ve Avrupa “Bu giderse Müslümanlar gelir” mantığıyla hareket edip kralı koruma yarışına gidiler.

20 Ocak 1921 de Teşkilatı Esasiyye (Anayasa) yazılmış ve birinci maddesine Osmanlıca olarak “Hakimiyyet, bila kaydü şart milletindir” yazılmış.

Bu madde yazıldığında seçim yapılmamıştı, halkın haberi yoktu.

Harf devriminden sonra “Hakimiyyet” kelimesi yanlışlıkla “Hakimiyet” olarak latinize edilmiş.

Daha sonra yine seçimle işbaşına gelmeyen İsmet Paşa CHP si bu maddeyi sadeleştirmek için “Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir” haline çevirmiş.

Orijinalindeki kelimelerin dördü de Arapça kökenli iken dörtte birini sadeleştirmişler, üç kelime Arapça olarak hala Millet Meclisinin duvarlarında durmakta.

İyi bir tarihçi değilim, olma niyetinde de değilim.

Ama 1921 yılından bu güne kadar bu ülkede öldürülen insan sayısını birilerinin çıkarmasını da istemem.

Değişim isterim, iyiye ve en güzele doğru değişim.

 

 

 

 

 

(50)

Loading Facebook Comments ...