DÜŞMANA AKIL VERMEK …:: MAHMUT TOPTAŞ ::…

Tarafından   10 Ağustos 2016

DÜŞMANA AKIL VERMEK …:: MAHMUT TOPTAŞ ::…

Şehirde emlakçılık yapan, zenginlikte ortanın üzerine de çıkan bir inşaatçı anlatıyor, “Adın biraz yayıldıktan sonra herkesin aklı senin için çalışmaya başlar. “Filan adam evini satacak şu liraya razı, filanın ev yapmaya müsait tarlasını acilen satacak gibi haberler getirirler ve bizim işimiz kolaylaşır. Haberi getirene öğle yemeyi yedirirsin iş biter” diyor.

Darbeci kaçak askerler için “filan yere kaçmışlardır, filan yerde saklanıyorlardır, yakınlarıyla teması şöyle kuruyorlardır” gibi kendi hayal gücünün sınırlarını ortaya koyuyorlar insanlarımız.

Darbeciler, yeni hamlelere hazırlanıyorlar. Şunu yapabilirler, bunu yapabilirler diyerek herkes aklının boyu kadar yapılabilecek şeyler hakkında yardımda bulunuyor.

Veya Amerikan filmlerinden gördükleri sabotaj çeşitlerini sıralayıveriyorlar.

Bu arada hükümeti de yönlendirme yazıları da ihmal edilmez.

Bundan sonra sıra kimde gibi sorular ve cevaplarla yeni hedefleri akla düşürme olayını gerçekleştirirler.

Elektrik verilerek işkence edilmesinden korkan insanlar kendilerini elektrik akımı vererek vücutlarını alıştırırlarmış.

Dayağa dayanıklı adamın ağzından tek kelime alamamışlar ama adam, yakın arkadaşına “Beni gıdıklamalarından korkarım” demiş.

Hain arkadaşı da sorguculara bu durumu bildirmiş ve konuşması sağlanmış.

Onun için zayıf taraflarınızı hiç kimseye söylemeyiniz.

Yusuf süresinde kardeşleri Yusuf aleyhisselamı yok etmek için götürürlerken pikniğe götürdüklerini söylerler. Babaları Yakub aleyhisselam da “Onu kurdun yemesinden korkarım” der.

Oğulları nasıl bahane bulacaklarını bilmiyorlardı ama babanın hatırlatmasıyla piknik dönüşü “Onu kurt yedi” dediler.

Sevgili peygamberimiz, Yakub aleyhisselamın sözünü hatırlatarak karşı tarafın aklına gelmeyeni siz hatırlatmayın anlamında bizi uyarır.

Bu konuda Alusi merhum “Ruh-ul Meani” isimli tefsirinde Ebu-ş-Şeyhin tahriç ettiği İbni Ömer hadisini nakleder. Efendimiz şöyle buyurmuş, “İnsanlara (yanlış) telkinde bulunmayın, yoksa onlar yalan söylerler. Yâkub’un oğulları kurdun insanları yiyeceğini bilmiyorlardı, Yakub telkin edince; “Onu kurt yedi ” diye yalan söylediler.

Tedbirini al ama “Yahudi şöyle yapar, Amerika böyle yapar” diyerek hem zayıf tarafını bildirme, hem karşı tarafa akıl verme.

En etkili tedbir, her işimizde doğruluktan ayrılamamak, yalan söylememek, kimseyi kandırmaya çalışırken hem karşıdakini hem kendimizi kandırmamak.

 

 

(52)

Loading Facebook Comments ...

DÜŞMANA AKIL VERMEK …:: MAHMUT TOPTAŞ ::…” da bir yorum