MAHMUT TOPTAŞ – SATAŞANLARA DOĞRUSUNU SUNMALI – 05/04/2018

Tarafından   5 Nisan 2018

MAHMUT TOPTAŞ – SATAŞANLARA DOĞRUSUNU SUNMALI – 05/04/2018

Sevgili peygamberimizin mübarek dilinden, kendisine el ve dille yapılan hakaretlerin anlattığı duyulmamıştır.

Yani, “Ebucehil, benim hakkımda şöyle böyle konuşmuştur” diyerek o kötü sözleri nakletmediği gibi ona cevap da vermemiştir.

O işine yoğunlaşmış, tebliğine ağırlık vermiştir.

Cevabı verilecek kafirler hakkında ayet inmişse o ayetleri duyurmuştur.

Mesela, sevgili peygamberimize hakaret olsun diye “Tebben lek/nesli kuruyasıca” diyen Ebu Leheb hakkında Tebbet/Mesed süresi indirilmiş ve sevgili peygamberimiz de bunu tebliğ etmiştir.

Sevgili peygamberimize düşmanlık yapanlardan Ebu Leheb hariç hiç birinin adı Kur’an’da geçmemektedir.

Ebu Leheb sevgili peygamberimizin amcası olması nedeniyle belki de ırkçılık damarımızı yumuşatmak ve ırk ayrımına fırsat vermemek için Ebu Leheb’in cehennemlik olduğu, onun askeri ve ekonomik gücünün ona fayda vermediği anlatılarak bu gün ekonomik ve askeri gücüne güvenerek Müslümanların kökünü kazımak isteyenlerin başarılı olamayacağını da haber verir bu süre.

Ebu Hanife, İmam Şafii, Hanbeli, Maliki gibi diğer müctehid imamlar dönemi çalkantıların en bol olduğu dönemdir.

Yetmiş üç akımın önderlerinin cirit attığı bir dönemde müctehid imamlarımız ömürlerini onlara cevapla geçirmemişler.

Eserlerinde o çalkantı meydana getiren geçici deli rüzgarların dalga köpüklerinin doğrusunu yazarak, yanlışları kitaplarına almayarak, doğru yolun yolcularına kitaplarını meşale yapmışlar. (Allah hepsine rahmet eylesin)

“Hocam, filan dergide İslam’a şöyle hakaret ediliyor. Ona bir cevap vermek istiyorum. O konudaki ayet ve hadisleri senden almak istiyorum” diyene, “o ayet ve hadisleri göndereyim. Ancak o adamın adını, yaptığı hakareti ve yayınlayan derginin adını yazmamak kaydıyla o yanlış makalenin doğrusunu yazmak ve bunun aksini söyleyenlere de hakaret içeren sözler söylememek şartıyla ayet ve hadisleri göndereyim” dediğimde “Ama hocam bu adamın haddini bildiren yazı olmazsa okuyan olmaz” diyor.

Kavga, gürültü, çatırtı, patırtı yapanlar yol alamazlar.

Sessiz, sedasız yol yapanlar, yollara dikensiz güller saçanlar, gönlü imanla süslü, dili ballı, yüzü güllü insanlar başarı sağlarlar.

Hazreti Hamza’yı Uhud’da şehid eden kafir köleye bile kucak açarsak o da doğru yolu bulur ve İslam düşmanlarının en büyüğü olan Müseyleme’yi öldürdüğü gibi bu günün yanlış yapanları da bu gün aynı başarıyı sağlarlar.

Biz bütün Müslümanlar, din tebliğcisiyiz.

Kin üretme küllüğü değiliz.
#MahmutToptas #Mhmt180405

(23)

Loading Facebook Comments ...